HUURVOORWAARDENHuurvoorwaarden

 1. De huur van de woning, of een gedeelte ervan, loopt van zaterdag tot zaterdag.
 2. De woning dient voor 10.00 uur te worden verlaten en kan om 15.00 uur weer worden betrokken.
 3. De woning dient veegschoon te worden achtergelaten; vuilnis en afval deponeren in San Michele in de container tegenover de levensmiddelenwinkel.
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij in onderling overleg.

 5. Borg
  Bij reservering van de vakantiewoning is een waarborgsom verschuldigd van 15 % van de totale huursom
  (met een minimum van €125, -) Indien de vakantiewoning zonder schade wordt achtergelaten wordt de waarborgsom
  binnen 30 dagen geretourneerd op uw bank- en girorekening. In voorkomende gevallen wordt de door u veroorzaakte
  schade en/of extra noodzakelijke schoonmaakkosten met de waarborgsom verrekend.

 6. Betalingstermijn
  a) Van de overeengekomen huursom van de vakantiewoning dient bij ondertekening van de huurovereenkomst de helft
  van de totale huursom te worden voldaan.
  b) Het restant en de borg dienen 6 weken voor vertrek te zijn overgemaakt.
  c) Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang plaatsvindt dient de betaling per ommegaande te worden voldaan.
  d) Bij directe betaling van de volledige huursom en de borg geven wij een korting van 2% met een minimum van € 15, -

 7. Uw reservering is definitief, als de getekende huurovereenkomst en de helft van de huursom en borg of de gehele huursom
  binnen een week na ontvangst door de verhuurder zijn ontvangen. Anders behouden wij ons het recht om de vakantiewoning
  te verhuren aan een ander.


Aansprakelijkheid en verzekering

Eigenaar J.G.van Amerongen, noch enige andere betrokken partij, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook en / of persoonlijkletsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan zijn ontstaan tijdens het verblijf in de woning of op het terrein van Villa Revoira, loc.Vallone, Strada Provinciale, Olivetta San Michele, Italia.


Terug naar reserveren